BIF loggo (7451 bytes)

BORENSBERGS IDROTTSFÖRENING
IDROTTSALLIANS BIF IA

Klubblokal (15306 bytes)


Alliansstyrelse:
Ordförande:    Vakant
Sekreterare:   Bengt Andersson,   0141-410 27
Kassör:           Ingvar Hård,             0141-410 67
I styrelsen ingår också representanter för varje klubb.


Adress
Skolgatan 7, 590 31 Borensberg
Telefon/Fax
0141-410 16
E-post
borensbergsif@telia.com
PlusGiro
34 50 89-7
Organisationsnummer
824000-2405